БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
rimming
Техника за постигане на полова възбуда чрез орална стимулация на аналната област на партньора.
В някои случаи това се приема като особено унижаваща подчинения форма на господство и се прилага от доминиращия като средство за утвърждаване на властта.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА