БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
domination
господство
Пълновластие, налагане на воля и управление чрез физически и психически контрол. Начините за доминиране, времетраенето и границите на въздействие се уговарят предварително между партньорите.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА