БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
bondage
робство
Основен за BDSM взаимоотношенията термин, който означава както доброволно поставяне под нечия власт, подчинение, пълно безправие, робство, закрепостяване, така и различни техники за обездвижване, връзване и ограничение. Ролевите игри с елементи на принуда и множеството форми на обездвижването са ключови практики във фетиш игрите.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА