БИБЛИОТЕКА: BDSM-РЕЧНИК
masochism
мазохизъм
Терминът произхожда от фамилното име на австрийския писател и журналист Леополд фон Захер-Мазох и е въведен в края на 19 век от австрийския психолог Рихард фон Крафт-Ебинг, за да обозначи сексуална девиация, при която се постига удовлетворение посредством физическо или душевно страдание, причинявано от партньора или от самия индивид.
   ЗАТВОРИ ПРОЗОРЕЦА